Grenoble 1968


9

Eishockey – Kanada – Schweden

Grenoble 1968 (Foto : dpa)